Doplnky k digitálnym hodinám a panelom Synchronizácia času

Základný popis

Prijímač rádiosignálu DCF AD 450

Prijímač rádiosignálu DCF 77 umožňuje takmer absolútne presný chod hodín a zabezpečuje automatickú zmenu zimný / letný čas. Prijímač DCF je možné pripojiť k zariadeniam MOBATIME dvojžilovým netieneným vodičom.

Technické údaje

AD 450

Pripojovací kábel

dĺžka – štandardná

10 m

dĺžka - maximálna

200 m

Napájacie napätie

10 - 40 VDC

Krytie

IP 65

Rozmery [mm]

64 x 58 x 36

Prijímač satelitného signálu GPS 4500

Prijímač vrátane antény, pre vonkajšiu montáž, krytie IP 54, minimálny uhol viditeľnosti 90°, optimálny 180° (Ø 80 x 86 mm, vzdialenosť od steny 86 mm). Prepojovacia svorkovnica (s ochranou proti blesku a uzemnením) a prepojovací kábel nie sú súčasťou dodávky. Prijímač GPS nájde uplatnenie tam, kde sa nedá spoľahlivo zaistiť príjem rádiosignálu DCF 77. Satelitný systém GPS má celosvetové pokrytie s maximálnou presnosťou. Prijímač GPS je možné pripojiť k všetkým zariadeniam MOBATIME netieneným štvoržilovým vodičom.

Technické údaje

GPS 4500

Výstup

signál DCF v UTC alebo CET formáte

Možnosť synchronizácie

zariadenia so vstupom DCF

Rozmery

Ø 80 x 86 mm (prijímač vrátane antény)

Pripojovací kábel GPS -> koncové zariadenie, UV odolný 4 x 0,25 mm2

dĺžka – štandardná

10 m

dĺžka – maximálna

200 m

Napájacie napätie

10 - 40 VDC

Krytie

IP 54