Doplnky k hlavným hodinám Batériové záložné zdroje

Základný popis

  • zabezpečujú nepretržitý chod hlavných hodín aj pri výpadku sieťového napájania (vrátane pripojených podružných hodín)
  • podľa úrovne zaťaženia (podľa počtu podružných hodín) napájajú hlavné hodiny počas doby 12 až 48 hodín

Porovnávacia tabuľka