Ideme s časom!

Firma ELEKON, s.r.o. Liptovský Hrádok bola založená v roku 2000, ako dcérska spoločnosť firmy ELEKON, s.r.o. so sídlom vo Vyškove. Územné umiestnenie do Liptovského Hrádku nebolo zvolené náhodne, ale bolo len dôsledkom prirodzeného transformačného procesu firmy podobného obchodno-technického zamerania v tomto regióne pôsobiacej už od roku 1990. Taktiež bolo vyhovené snahe o čo najefektnejší akčný rádius kontaktu so zákazníkom na území Slovenskej republiky, vďaka zemepisnej polohe Liptovského Hrádku.

Materská firma ELEKON, s.r.o. Vyškov bola založená v roku 1991 a nadväzuje na tradíciu výroby vežových hodín, ktorá sa datuje od konca 19. storočia. V roku 1995 bola firma transformovaná na spoločnosť s ručením obmedzeným. Súčastne do spoločnosti vstúpil zahraničný partner, renomovaná švajčiarska akciová spoločnosť MOSER - BAER AG. Došlo k podstatnému rozšíreniu výrobného programu a súčasnému skvalitneniu produkcie, čoho dôkazom je aj vlastníctvo medzinárodného OQS certifikátu akosti výrobkov - ISO 9001:2000. Nové cesty na zahraničné trhy posilnili proexportné zameranie firmy, keď predovšetkým do krajín EÚ sa vyváža cez 50% celkovej produkcie.

Spoločná obchodná značka MOBATIME sa tak už pre mnohých užívateľov po celom svete stala synonymom presného času.

Vždy sme schopní ponúknuť Vám optimálne systémové riešenie v nasledujúcich oblastiach:

    • priemyselné hodiny - zariadenia jednotného času
    • vežové a fasádne hodiny
    • mestské pouličné hodiny
    • dochádzkové a kontrolné hodiny
    • elektrické pohony kostolných zvonov

Vaše požiadavky sme pripravení pokryť vlastnými produktmi, alebo dovozom tovaru od najlepších svetových výrobcov.

Všetci naši pracovníci sú vždy pripravení vyhovieť Vám k Vašej úplnej spokojnosti. Od svedomitého poradenstva pri výbere optimálneho produktu cez rýchle dodanie kvalitného tovaru až po dlhodobý servis sme vždy Vaším spoľahlivým partnerom.