Spôsoby riadenia a synchronizácie Polarizované impulzy

Základný popis

Podstatná väčšina podružných analógových hodín je riadená polarizovanými impulzmi, ktoré sú plne odolné proti rušeniu. Jednotlivé hodiny sú na podružnú linku pripojené paralelne. Maximálna dĺžka prepojovacieho vedenia medzi hlavnými a podružnými hodinami je daná len úbytkom napätia na vodiči a v spojoch. Podľa typu a prierezu použitého vodiča sa dá zaistiť spoľahlivá funkcia až do vzdialenosti niekoľkých kilometrov.

Impulzy sú podľa typu linky vysielané každú minútu, polminútu alebo sekundu. Vysielanie impulzov môže byť zastavené alebo naopak zrýchlené za účelom nastavenia hodín.

Pre správnu funkciu podružných hodín sú nevyhnutné impulzy polarizované. Na túto skutočnosť je nutné brať ohľad pri inštalácii. Ak vykazujú podružné hodiny konštantnú odchýlku 1 impulz, je potrebné prepólovať vstupné svorky hodinového strojčeka (otočiť konektor).

Maximálny počet podružných hodín pripojených na jednu impulznú linku závisí najmä na výkonových parametroch hlavných hodín. Spotreba podružných hodín je cca 6 mA pri 24 V.