Spôsoby riadenia a synchronizácie Rádiosignál DCF 77

Základný popis

Vysielač DCF 77,5 kHz Mainflingen je najpoužívanejším európskym systémom svojho druhu. Jeho vysielanie je využívané nielen v zložitých priemyselných zariadeniach, ale i v bežných výrobkoch spotrebného charakteru.

Princíp časovej základne

Svetovo uznaným normálom pre jednotku času je na základe medzinárodných dohôd atómová sekunda, ktorá je definovaná ako 9 192 631 770 násobok doby periódy žiarenia, ktorá odpovedá dobe prechodu medzi dvoma úrovňami hyperjemnej štruktúry základného stavu atómu nuklidu cézia-133.

Na tomto princípe pracujú najpresnejšie hodiny sveta umiestnené vo Fyzikálno-technickom Spolkovom Ústave v Braunschweigu v SRN. Dlhodobý koeficient presnosti týchto atómových hodín je približne 10-13, čo odpovedá relatívnej odchýlke približne 1s za 300 000 rokov.

Vysielač DCF 77 je umiestnený v Mainflingenu, 24 km juhovýchodne od Frankfurtu nad Mohanom. Vysielač pracuje na dlhých vlnách s frekvenciou 77,5 kHz a svojím výkonom 50 kW pokrýva oblasť s polomerom približne 2000 km.

Vysielač je v prevádzke nepretržite okrem druhého utorka v mesiaci, kedy v ranných hodinách prebieha jeho údržba.

Potenciálne zdroje rušenia príjmu rádiosignálu DCF 77

Tak ako každý rádioprijímač, podlieha i prijímač DCF 77 rušivým vplyvom. Príjem rádiosignálu DCF 77 ovplyvňujú nasledujúce faktory:

  • kovové obloženie budov a miestností, kovové stavebné prvky (nosníky, armatúry, strechy)
  • hrubé steny a izolácie, suterénne a pivničné priestory
  • nevhodné lokálne geografické podmienky (dajú sa ťažko dopredu odhadnúť)
  • atmosferické poruchy, búrky
  • neodrušené elektrospotrebiče
  • televízory a počítače, umiestnené v blízkosti rádioprijímača DCF 77