Spôsoby riadenia a synchronizácie Satelitný signál GPS

Základný popis

Hlavné hodiny vo vyhotovení mini vhodné pre riadenie malých systémov jednotného času do 20 kusov podružných hodín. Hodiny sú určené na montáž na lištu DIN. Pre svoje vlastnosti nachádzajú využitie hlavne v školách a menších pevádzkach.

Princíp GPS

Systém je tvorený 24 družicami NOVASTAR GPS (3 slúžia ako záložné) krúžiacimi na presne špecifikovaných obežných dráhach asi 20 tisíc km nad zemou. Družice sú vybavené prijímačom, vysielačom, atómovými hodinami a ďalšími prístrojmi pre navigáciu a špeciálne účely. Každá družica vysiela kódované informácie o presnom čase, svojej polohe vo vesmíre a približnej polohe ostatných družíc systému.

Pre príjem a spracovanie vysielaných signálov boli vyvinuté špeciálne prijímače.

Prijímače GPS

Každý prijímač GPS spracováva vysielané informácie z troch až dvanástich družíc. Na ich základe určí presnú pozíciu užívateľa. Súčasťou vysielaného signálu je časová informácia vo formáte UTC (Universal Time Coordinated), ku ktorej sa vzťahujú časové základne hlavných hodín a časových centier. Lokálny čas sa dá zadať pridelením časovej zóny s informáciou o zmene letného času.

Výhody pre užívateľa

  • celosvetový dosah
  • vysoká spoľahlivosť príjmu
  • vyššia presnosť časovej informácie