Spôsoby riadenia a synchronizácie Sériový kód MOBATIME

Základný popis

Riadenie sériovým kódom sa dá použiť u inteligentných, procesorom vybavených podružných zariadení (napr. digitálne hodiny), ktoré dokážu tento kód akceptovať.

Výhodou sériového kódu je prenos kompletnej informácie o čase a dátume, ktorý prebieha vždy jedenkrát za minútu. Všetky pripojené podružné hodiny sa dokážu nastaviť na správny čas behom niekoľkých minút. Odpadajú tak časové prestoje pri zmene na letný čas a inštalácia systému je jednoduchšia.

Signál s napätím 24 alebo 48 V sa prenáša po dvojžilovom vedení. Jednotlivé série vysielané každú minútu sú navzájom polarizované.

Maximálny počet podružných hodín pripojených na 1 kódovú linku je určený spotrebou hodín a maximálnym zaťažením linky. Doporučujeme pripojenie maximálne 100 podružných hodín na 1 linku.

Prenos informácie je veľmi odolný proti rušeniu a maximálna prípojná dĺžka je limitovaná úbytkom napätia na vedení. Podľa typu a prierezu použitého vodiča sa dá dosiahnuť prenos informácie na vzdialenosť niekoľko kilometrov.13:46 | 20.5.2002 | letný čas