Spôsoby riadenia a synchronizácie ToE – synchronizácia času cez Ethernet

Základný popis

Nová cesta distribúcie času pre hodinové systémy, IT aplikácie a riadenie systémovej techniky budov

Synchronizácia hodinových systémov a časových serverov protokolom NTP v sieti Ethernet využíva pri synchronizácii času moderné technológie. Základom systému je časový NTP server synchronizovaný prijímačom GPS alebo DCF 77. Ďalšie zariadenia získavajú presný čas z tohto serveru prostredníctvom protokolu NTP (Network Time Protocol). Tým je zaručený absolútne presný čas všetkých zariadení v sieti.

Výhody

  • nižšie náklady na prevádzku sieťových hodín
  • pripojenie takmer neobmedzeného počtu podružných hodín do siete Ethernet bez potreby ďalších prijímačov časového signálu
  • rovnaký, presný čas na všetkých komponentoch siete
  • zapojenie hlavných hodín priamo do siete Ethernet
  • možnosť voľby ďalších časovo závislých spínacích a riadiacich funkcií pre riadenie inteligentných budov a ďalších pripojených zariadení
  • možnosť kontroly funkcie a konfigurácie systému jednotného času z akéhokoľvek počítača v sieti
  • nesprávna činnosť, chybové hlásenia a alarmy sú signalizované pomocou relé - alarm, pomocou SNMP trapu alebo e-mailom
  • možnosť využitia vstavaného NCI rozhrania pre zapojenie hodín nekompatibilných s LAN, hlavné alebo podružné hodiny sa tak dajú pripojiť priamo do siete LAN, odpadá kabeláž, koncové zariadenie sa zapojí do sieťovej zásuvky
  • prevádzka bez hlavných hodín

Technický popis

Ovládanie a synchronizácia

Aplikácia