Spôsoby riadenia a synchronizácie WTD – bezdrôtový systém jednotného času

Základný popis

Moderný rádiom riadený systém distribúcie času je založený na vysielaní časového signálu (868 MHz) ku koncovým zariadeniam (napr. hodinám). Koncové zariadenia sú vybavené hodinovým strojčekom WTD alebo špeciálnym prijímacím WTD modulom. WTD vysielač sa dá synchronizovať buď štandardnými hlavnými hodinami, NTP časovými servermi alebo priamo prijímačmi GPS alebo DCF 77.

Výhody

 • flexibilita pri inštalácii hodín a realizácii systému jednotného času
 • bezdrôtový systém synchronizácie, nie je potrebná kabeláž
 • distribúcia na väčšiu vzdialenosť (100 - 200 m), záleží na kontrukcii a vybavení budovy (systém sa dá rozšíriť pomocou WTD opakovača).
 • kompatibilný s normou AFNOR NFS 87500

Nová technológia distribúcie času ponúka

 • vysokú flexibilitu pri realizácii nových systémov rozvodu času alebo jednoduché rozšírenie pôvodných systémov, bez nutnosti kabeláže
 • jednoduché a ekonomické riešenie jednotného času
 • vysokú spoľahlivosť synchronizácie do vzdialenosti až 200 m
 • univerzálne využitie napr. v historických, pamiatkovo chránených budovách
 • nízke náklady na inštaláciu malých hodinových systémov (napr. v školách)
 • pri súčasných, bežných inštaláciách umožní rozšírenie a zdokonalenie hodinových systémov v budovách i vonkajších priestoroch
 • možnosť osadiť vysielač WTD do plastových káblových kanálov
 • použitie pre neobmedzené množstvo podružných hodín v dosahu vysielača WTD

Technický popis

Technické parametre

Aplikácia