Vežové a fasádne hodiny Bicie stroje a zariadenia

Základný popis

Na odbíjanie časových údajov na zvonce alebo zvony slúžia elektrické bicie stroje. Pre celé alebo polové bitie stačí jeden bicí stroj, pre štvrťové bitie používame dva a viac samostatných strojov. Napájanie bicích strojov je 230 V~. Vlastné spínanie cievok elektromagnetov zabezpečuje optoelektronické spínacie zariadenie, ktoré je súčasťou dodávky bicieho stroja.

Použitie Typ Vnútorný priemer zvonca (mm)
Kompaktný elektromagnetický bicí stroj s kladivom pre odbíjanie na zvonce z vnútornej strany. Montáž na stredovú nosnú skrutku M 24. MHWI 15 200 - 310
MHWI 35 300 - 430
MHWI 75 420 - 530


Použitie Typ Hmotnosť zvona, zvonca (kg)
Kompaktný elektromagnetický bicí stroj s kladivom pre odbíjanie na zvony alebo na zvonce z vonkajšej strany. Montáž na drevený trám, na stenu alebo na oceľový nosník. MHWA 15 15 - 30
MHWA 35 35 - 75
MHWA 75 75 - 150
MHWA 750 150 - 750
MHWA 1500 750 - 1500


Použitie Typ Hmotnosť zvonu (kg)
Elektromagnetický bicí stroj ovládajúci mechanické bicie kladivá pre odbíjanie na zvony alebo na zvonce pomocou tiahel. Montáž na podlahu. MHWK do 750

Mechanické bicie kladivá

Mechanické bicie kladivá sa používajú pri klasických mechanických hodinových strojoch alebo spoločne s elektromagnetickým bicím strojom typu MHWK. Sú ovládané pomocou drôtených tiahel a vahadiel. Vyrábajú sa v dvoch vyhotoveniach pre bitie na zvonce MKC alebo na zvony MKZ.