Vežové a fasádne hodiny Mechanické hodinové stroje

Základný popis

V starších objektoch nachádzame prevažne mechanické hodinové stroje. Vďaka skúsenostiam našich hodinárov a dobrému technickému zázemiu vykonávame servis všetkých typov hodinových strojov.

Pri opotrebovaných alebo zanedbaných hodinových strojoch zrealizujeme aj rozsiahlejšie generálne opravy.

Tam kde už oprava nie je možná odporúčame výmenu za repasovaný mechanický stroj alebo inštaláciu nového elektronického systému.