Vežové a fasádne hodiny Základný popis

Základný popis

Vežové hodiny

Už celé storočia ukazujú presný čas, lahodia sluchu jasným zvukom zvonov, dokresľujú krásu stavieb. Pre svoj význam a tradíciu nikdy nezmiznú z nášho života.

Veľké hodiny umiestnené na kostolnej alebo mestskej veži, spravidla s viacerými číselníkmi, nielen informujú široké vrstvy obyvateľstva o presnom čase, ale taktiež dotvárajú ich architektonický vzhľad.

Fasádne hodiny

Hodiny s jedným číselníkom, umiestneným na fasáde ľubovoľného objektu, oživia budovu a pritiahnu pozornosť okoloidúcich. Je ich možné vyrobiť v akomkoľvek vyhotovení a umiestniť na ne logo zákazníka.

Systémy vežových hodín môžu byť jednoduchšie bez odbíjania alebo náročnejšie s odbíjaním, ktoré sú atraktívnejšie a pôsobia plnohodnotnejšie.

Možné spôsoby odbíjania obvyklé v našich krajoch:

  • bitie celé na 1 zvon (odbíja len celé hodiny 1 - 12 úderov)
  • bitie polové na 1 zvon (odbíja polhodiny 1 úderom a celé hodiny 1 - 12 údermi)
  • bitie štvrťové na 2 zvony (odbíja štvrťhodiny 1 - 4 údermi na zvon s vyšším tónom a celé hodiny 1 - 12 údermi na zvon s nižším tónom)