Doplnky k hlavným hodinám Prijímače signálu GPS

Základný popis

Prijímač GPS nájde uplatnenie tam, kde sa nedá spoľahlivo zaistiť príjem rádiosignálu DCF 77. Satelitný systém GPS má celosvetový dosah s maximálnou presnosťou príjmu a odolnosťou proti rušeniu.

Porovnávacia tabuľka

Schéma zapojenia