Hlavné hodiny DTS 4801/4802

Základný popis

Hlavné hodiny DTS 4801 / DTS 4802. masterclock sú určené do prostredia počítačových sietí. Dajú sa využiť ako časový server pre počítačové systémy, rovnako ako hlavné hodiny pre podružné hodiny s možnosťou monitorovania pripojených zariadení. Hlavné hodiny DTS je možné ovládať prostredníctvom sériového rozhrania alebo cez aplikáciu Telnet.

Uplatnenie

 • DTS 480x sú hlavné hodiny pre použitie v sieťovom prostredí. Môžu byť synchronizované z NTP serveru alebo sa použijú ako NTP server. Naviac môže byť časový údaj synchronizovaný DCF alebo GPS signálom (napr. GPS 4500).
 • ako hlavné hodiny majú výstup samonastaviteľnú podružnú linku MOBALine (so spínacou funkciou pre osvetlenie hodín, spínacích programov a nastavenie svetových časov) alebo alternatívne podružnú linku riadenú minútovými impulzmi.
 • DTS 480x generujú sériové telegramy a odosielajú ich cez RS485 (len DTS 4801) alebo RS232. DTS 4801 riadi až 31 zariadení po monitorovanej linke RS485 (s funkciou spínania podsvietenia hodín).
 • DTS 480x môžu riadiť NTP podružné hodiny vrátane prenosu časových zón s použitím adresovania multicast.
 • zariadenie je navrhnuté pre montáž do skrine Rack 19"

DTS pohľad na predný panel s LED diódami, displejom a konektormi

Funkcie tlačidiel:
na displeji sa zobrazuje aktuálny stav hlavných hodín DTS 4801 / 4802

 • čas / dátum
 • aktuálny časový zdroj
 • Stratum DTS 480x.masterclock
 • čas linky MOBALine / Impulznej linky
 • verziu Software
 • IPv4 adresu
 • IPv6 adresu - súhrn alarmov
 • aktuálne alarmy

Konektory:

 • LAN konektor RJ45, 10 / 100 Mbit
 • PC terminál konektor, RS 232 D - Sub 9p
 • USB konektor pre aktualizáciu software, obsluhu alebo načítanie súborov (spínacie programy, telegramy)

DTS zadný pohľad s konektormi

Konektory:

 • AC napájanie
 • DC napäťový vstup
 • 4 vstupy alarmu alebo kontrolných vstupov
 • DCF vstup
 • DCF alebo impulzný výstup
 • 4802: 2 x MOBALine alebo impulzná linka
 • 4801: 1x MOBALine alebo impulzná linka
 • IRIG-B / AFNOR (voľba)
 • 1x hodinová linka RS 485
 • interface RS 232 pre súbory so skriptom naprogramované sériové správy
 • DC výstup pre GPS 4500

Technický popis

Aplikácia