Spôsoby riadenia a synchronizácie MOBALine

Základný popis

Kód MOBALine sa prenáša po dvojvodičovom vedení striedavým sínusovým signálom s napätím 10 až 20 V a kmitočtu 50 Hz s kombinovanou amplitúdovou a frekvenčnou moduláciou. MOBALine obsahuje nielen kompletnú informáciu o čase a dátume, ale aj ďalšie údaje, využiteľné napríklad pre diaľkové spínanie spotrebičov prostredníctvom vzdialených kanálových relé. Všetky koncové zariadenia pripojené k MOBALine sú samonastaviteľné (vrátane podružných analógových hodín).

Výhodou MOBALine oproti predchádzajúcim štandardom je súčasný prenos informácie a napájaní koncových zariadení po jedinom vedení. Tento spôsob napájania je možný pre energeticky menej náročné zariadenia, ako sú napríklad podružné analógové hodiny do priemeru číselníku 1m, kanálové relé rady KR a rozhrania rady IF. Digitálne hodiny a iné zariadenia s vyššou spotrebou vyžadujú externé napájanie.

MOBALine je ideálny pre riadenie podružných digitálnych hodín MOBATIME, ktoré už v základnom vyhotovení tento kód akceptujú. Pri podružných analógových hodinách je vyššia investičná náročnosť vyvážená nižšími nákladmi na inštaláciu a údržbu.

Sínusový priebeh signálu, optimálny spôsob modulácie, prenosová rýchlosť 25 b/s a sofistikované kódovanie, obsahujúce paritné a samokorekčné bity, robí MOBALine dostatočne odolnú voči priemyslovému rušeniu a umožňuje prenos informácie do vzdialenosti 1,5 km.

Maximálny možný počet zariadení pripojených súčasne na 1 linku závisí na ich vlastnej spotrebe a najvyššej povolenej záťaži linky. Doporučuje sa pripojenie najviac 120 podružných analógových hodín pre linku s maximálnym zaťažením 700 mA.