Vežové a fasádne hodiny Ostatné zariadenia vežových hodín

Mechanické rozvody

Hodinový stroj s centrálnym pohonom je výhodným riešením pohonu viacerých číselníkov. Na prenos krútiaceho momentu od hodinového stroja k číselníkom potom slúžia mechanické rozvody. Zloženie a náročnosť mechanických rozvodov je vždy nutné individuálne stanoviť na základe výsledkov technickej prehliadky daného objektu.

Elektrický pohon zvonov

Zvonce